Đăng ký nhận bài mới qua email - Nhập email của bạn vào ô dưới rồi bấm submit

Thứ Ba, 31 tháng 5, 2011

THẦN KHÍ SỰ THẬT

Khi nào Thần Khí sự thật đến, 
Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn (Ga 16,13).


Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến đổi mới đời sống chúng con và xin canh tân bộ mặt trái đất này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét