Đăng ký nhận bài mới qua email - Nhập email của bạn vào ô dưới rồi bấm submit

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011

đinh chế hôn nhân

Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly (Mt 19,6). Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét