Đăng ký nhận bài mới qua email - Nhập email của bạn vào ô dưới rồi bấm submit

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

ĂN CHAY

Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới (Lc 5,38).

Lạy Chúa, Chúa vẫn yêu thương chúng con. Chúa nhìn chúng con bằng ánh mắt cảm thông. Chúa chia sẻ với chúng con bằng một tấm lòng quảng đại bao dung. Nhưng chúng con lại không có cái nhìn từ bi như Chúa. Chúng con thường nhìn anh em bằng ánh mắt dò xét, khắt khe hẹp hòi. Chúng con thường kết án nhau và ít bao dung tha thứ cho nhau. Xin tha thứ và giúp chúng con sửa đổi lại cung cách sống cho phù hợp với giới răn Chúa. Xin cho ánh mắt chúng con nhìn tha nhân trong yêu thương, tôn trọng trong bao dung và tha thứ. Xin cho tình người chúng con luôn được chan hòa sự bác ái và vị tha để mang lại hạnh phúc cho nhau, hơn là những sự hận thù và đầy đọa làm khổ lẫn nhau.
Lạy Chúa, xin mặc cho chúng con tâm tình từ bi và nhân hậu của Chúa để chúng con sống hoà hợp với nhau trong tình nghĩa anh em một nhà. Amen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét