Đăng ký nhận bài mới qua email - Nhập email của bạn vào ô dưới rồi bấm submit

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2011

QUÊN MÌNH PHỤC VỤ

"Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất."