Đăng ký nhận bài mới qua email - Nhập email của bạn vào ô dưới rồi bấm submit

Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2011

Người tôi trung hiền lành

Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, 
tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi (Mt 12,20).


Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho chúng con mọi sự: sự sống, sức khỏe, gia đình cùng biết bao ân huệ khác. Chúa chỉ đòi chúng con biết sống đền đáp tình thương cao vời của Chúa bằng đời sống cao rao tình thương của Chúa. Nhưng Chúa ơi, chúng con lại quá thiếu sót với Chúa. Có mấy khi chúng con biết dành thời giờ trọn vẹn để tôn thờ Chúa. Chúng con thường làm chiếu lệ cho qua. Chúng con thiếu tôn kính trong việc phụng vụ. Chúng con còn so đo tính toán thời giờ với Chúa. Xin tha thứ cho những thiếu sót của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết dùng cuộc đời để tôn thờ Chúa, để làm vinh danh Chúa.
Lạy Chúa là Đấng trung thành trong tình yêu. Cho dù chúng con có bất trung Chúa vẫn yêu thương chúng con. Xin giúp chúng con biết theo gương Chúa để yêu thương và phục vụ anh em trong kiên nhẫn và trung thành như Chúa. Xin Chúa cho chúng con thấu hiểu lòng Chúa luôn yêu thương kiên nhẫn chờ đợi chúng con. Xin cho chúng con hết lòng trở về với Chúa để được ơn cứu độ.Amen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét