Đăng ký nhận bài mới qua email - Nhập email của bạn vào ô dưới rồi bấm submit

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011

Ơn cứu độ cho muôn dân

Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ, 
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân (Lc 2, 30-31).

- Chúng ta phải chứng minh việc biết Thiên Chúa bằng đời sống chứng nhân: tuân giữ những gì Thiên Chúa truyền dạy.
- Giới răn quan trọng nhất Thiên Chúa dạy chúng ta là “mến Chúa yêu người.” Chúng ta không chỉ biết giới răn này, nhưng phải mang ra áp dụng trong cuộc đời và với mọi người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét