Đăng ký nhận bài mới qua email - Nhập email của bạn vào ô dưới rồi bấm submit

Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2012

Thái độ theo Chúa
 "Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ" (Mt 8,22)


Hai nhân vật muốn theo Chúa trong Tin Mừng hôm nay đại diện cho hai lớp người trong xã hội. Người Kinh sư đại diện cho tầng lớp có vị thế trong xã hội, một môn đệ khác đại diện cho lớp người nghèo trong xã hội.
Là Kinh sư trong xã hội Do thái chắc chắn có tri thức, có quyền lực, có của cải, vì thế Chúa Giêsu cho ông biết theo Người không những không có những thứ đó mà còn phải bỏ bớt hoặc bỏ hẳn thì mới xứng đáng: "Chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có viên đá gối đầu".
Câu trả lời cho người môn đệ không thấy Chúa nhắc lại những thứ cần phải bỏ điều gì mà chỉ yêu cầu hãy để kẻ chết chôn kẻ chết. Câu trả lời này ngụ ý về mặt tình cảm; có người này đã nhẹ nhàng để theo Chúa vì không tiền tài quyền lực danh vọng nhưng lại nặng về mặt tình cảm gia đình.
Có thể tóm lại rằng: khi trả lời cho hai nhân vật đặt vấn đề theo Chúa trong Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu cho chúng ta thấy muốn làm môn đệ Chúa cần phải biết đặt lại nấc thang giá trị của đời sống. Chúa phải là hàng đầu, có nghĩa là phải mến Chúa trên hết mọi sự, phải yêu thương tha nhân như chính mình rồi mới đến các nhu cầu phục vụ cho đời sống hằng ngày. Nhưng trong thực tế con người chúng ta thường đặt ngược lại nấc thang giá trị này. Trước hết là Tiền Tài Danh Vọng Quyền lực rồi mới tới Chúa và tha nhân. Vì tiền mà tôi bỏ quên Chúa không còn thời gian thờ phượng. Vì tiền mà tôi thù hằn anh chị em mất hết tình nghĩa cha con, anh em, bè bạn.
Lạy Chúa, xin cho con biết đặt đúng những nấc thang giá trị của đời sống.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét