Đăng ký nhận bài mới qua email - Nhập email của bạn vào ô dưới rồi bấm submit

Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012

Thực hành Lời Chúa


Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi (Mt 12,50)
Thoạt nghe bài Tin Mừng mà chưa kịp suy nghĩ, có lẽ nhiều người cho rằng Đức Giêsu coi nhẹ tình mẫu tử cũng như tình cảm gia đình khi Người hỏi: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?”. Nhưng khi suy nghĩ kỹ chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu không những không coi nhẹ tình mẫu tử đối với Đức Maria mà còn gián tiếp đề cao mẹ mình.Thật vậy, đứng xung quanh Chúa Giêsu lúc đó hỏi rằng có ai là người lắng nghe Lời Chúa hơn Đức Mẹ, có ai là người làm theo ý Chúa như Đức Mẹ. Và như thế khi nói: "Phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi, Đấng ngự trên trời người ấy là anh em tôi, là mẹ tôi", Chúa Giêsu đã thực sự đề cao Đức Maria. Đồng thời, Ngài muốn chúng ta vượt lên trên gia đình thân thiết thông thường theo huyết thống, để mở rộng lòng đón nhận một quan hệ, tình nghĩa thiêng liêng: quan hệ, tình nghĩa của những người con cái trong gia đình của Thiên Chúa. Trong đại gia đình ấy, chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa nhờ trở nên giống người Anh Cả Giêsu, Đấng luôn vâng phục và vuông tròn thực hiện thánh ý Chúa Cha.

Chúa Giêsu đến trần gian để xây dựng một gia đình duy nhất của Thiên Chúa, gia đình của những người cùng một mục đích là nguyện cho Danh Cha được cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Ðể cho thấy sự duy nhất về cùng một gia đình đó, Chúa Giêsu đã cầu nguyện: "Lạy Cha, xin cho chúng nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha". Ðó là hình ảnh Chúa Giêsu muốn diễn tả khi Ngài nói: "Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành".
Với ý nghĩa đó, Ðức Maria hai lần xứng đáng làm Mẹ Chúa Giêsu: Mẹ theo huyết thống và Mẹ của Thân mình mầu nhiệm của Ngài là Giáo Hội. Chẳng những là Mẹ thật vì đã sinh ra Chúa Giêsu, mà còn là Mẹ vì đã thực thi ý Cha trên trời. Trong biến cố truyền tin, Ðức Maria đã thưa với Sứ thần: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng theo lời thiên thần truyền". Ðiều đó nói lên suốt đời Ðức Maria, người luôn làm theo ý Chúa.
Câu định nghĩa của Chúa Giêsu mở ra cho chúng ta con đường đi vào gia đình của Thiên Chúa, đó là làm theo thánh ý Chúa Cha. Xin cho chúng ta luôn biết thực thi thánh ý Chúa trong suốt cuộc sống chúng ta, để xứng đáng được thuộc về gia đình của Chúa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét