Đăng ký nhận bài mới qua email - Nhập email của bạn vào ô dưới rồi bấm submit

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011

Chọn các Tông đồ

Để thực hiện chương trình cứu độ, Chúa Giêsu đã kêu gọi một số môn đồ đi theo Ngài. Trong số đó, Ngài đã chọn mười hai người làm Tông đồ và trở thành cột trụ của Giáo hội mà Ngài sẽ thiết lập.
Chúa Giêsu đã lựa chọn các tông đồ từ những môi trường khác nhau, từ những hoàn cảnh sống khác nhau, với những nghề nghiệp khác nhau và trình độ học vấn cũng khác nhau. Đa số các tông đồ là những người dân quê mùa, ít học. Chúa Giêsu huấn luyện các ông và sai đi khắp nơi để rao giảng Tin Mừng. Người ban cho các ông mọi quyền năng, Người ủy thác cho sứ vụ tiếp tục loan truyền Tin Mừng cho mọi người.
Nhìn vào danh sách các Tông-đồ, chúng ta nhận ra họ là những con người tầm thường. Họ chẳng có gì nổi bật so với tiêu chuẩn chọn lựa của thế gian. Họ cũng là những người yếu đuối, những con người tội lỗi. Điều này chứng minh rằng : sức mạnh và quyền năng mà họ có được hoàn toàn bởi Thiên Chúa. Người đã giúp cho những con người tầm thường trở nên phi thường. Người đã giúp cho những con người yếu đuối trở nên mạnh mẽ. Người đã giúp cho những con người nhút nhát trở nên can đảm và mạnh dạn lên đường mở rộng nước Chúa.
Noi gương Chúa Giêsu, Giáo Hội trải qua bao thế hệ vẫn tiếp tục sứ vụ này. Một mặt Giáo Hội không ngừng rao giảng Tin Mừng cho mọi dân tộc, một mặt Giáo Hội không ngừng đào tạo hàng giáo sĩ, ban quyền năng, và sai đi, để họ có thể tiếp tục sứ vụ rao giảng Tin Mừng cho thế hệ tương lai.
Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi tiếp tục sứ vụ này. Khi lãnh bí tích Rửa Tội chúng ta được tham dự vào ba chức vụ Tư Tế, Vương Đế và Ngôn Sứ. Mời gọi tham dự chức vụ ngôn sứ cũng có nghĩa là mời gọi mỗi chúng ta: Hãy làm ngôn sứ cho Chúa, hãy rao giảng Tin Mừng cho Chúa. Mời gọi tham dự chức vụ ngôn sứ cũng có nghĩa là mời gọi chúng ta: Hãy làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống của mỗi người chúng ta.
Ước gì từng lời chúng ta nói, từng việc chúng ta làm trong cuộc sống hằng ngày đều là những lời chứng Thiên Chúa đang hiện diện.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét