Đăng ký nhận bài mới qua email - Nhập email của bạn vào ô dưới rồi bấm submit

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

Tín thác vào Thiên Chúa

Thầy nói cho anh em biết, 
Người sẽ mau chóng minh xét cho họ (Lc 18,8).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét